PROIZVODNJA

Proizvodni pogon se nalazi na prostoru sela Bogdanica, u samom srcu Srbije, na padinama planine Maljen, deset kilometara severozapadno od Divčibara.

Fabrika je savremenog dizajna i tehnnologije, zidana po zahtevima HACCP standarda, u izolovanom području, daleko od saobraćajnica i drugih zagađivača, u ekološkoj nezagađenoj sredini. Prilikom projektovanja i izgradnje vodilo se računa da ta ekološki očuvana sredina takva i ostane. Ovaj savremeni objekat je jedan od retkih objekata te namene, koji poseduje energetski pasoš.

Pored sistema za aktivno korišćenje solarne energije, preko solarnih kolektora za grejanje vode, izrađena je i prva faza za korišćenje obnovljivog izvora energije iz zemlje upotrebom toplotnih pumpi. Izgradnji fabrike su predhodila detaljna hidrogeološka ispitivanja zemljišta i podzemnih voda.

Ta ispitivanja su utvrdila, a nadležno ministarstvo Republike Srbije potvrdilo, da se radi o prirodnoj mineralnoj vodi hidrokarbonatno-magnezijumskog tipa, temperature oko 11.5-14.8 °C. Fabrika se prostire na 1.245,22 m2

U sklopu fabrike nalaze se i pomoćni objekti za repromaterijal, samostalna trafo stanica od 400 KW, i sistem za aktivno korišćenje solarne energije. Proizvodna hala poseduje najsavremeniju opremu za proizvodnju vode čiji je kapacitet 46.000 litara na dan, i ima prostora za izgradnju još dve proizvodne linije. Svi zaposleni su prošli obuku za Bezbednost i zdravlje na radu, protiv požarnu zaštitu, obuku za HACCP standard, sanitarni pregled, obuku za upravljane viljuškarom i lekarska uverenja za radna mesta sa povećanim rizikom.